Search

Centex’ medarbejdere har en bred vifte af kompetencer der gør det muligt, at tilbyde en lang række løsninger.

Vi rådgiver i hvordan, forskellige løsninger fra både Centex og eksterne leverandører mest fordelagtigt kan kombineres.


Hosting
I Centex’ sikrede serverrum kan man få hosted både Office-pakken, sit økonomisystem, sin hjemmeside og Exchange-server.


Videndeling
Centex tilbyder en række etablerede koncepter der understøtter videndeling i virksomheden. Bl.a. er Centex forhandler af CRM-systemet SuperOffice.


Softwareudvikling
Der kan ofte opstå behov for specialprogrammer der udfører rutineprægede opgaver eller stiller en funktionalitet til rådighed for medarbejdere. Centex udvikler både store og små løsninger fra flerbrugersystemer til håndtering af logistiske opgaver til små hjælpeprogrammer der indekserer tusindvis af små tekstfiler og gør dem søgbare.


Server & Netværk
Dimensionering, konfiguration og implementering af netværk og serverløsninger er Centex’ oprindelige basisydelser. Centex har bl.a. konfigureret redundante fiber-netværk til produktionsmiljø ved Danish Crowns slagteri i Horsens.


Vedligehold
De alsidige kompetencer i Centex gør det muligt, også at supportere på systemer som Centex ikke oprindeligt har leveret.


Sikkerhed
Centex har total fokus på sikkerhed. Vi har udviklet specialprogrammer til overvågning af servere og netværk som suppleres med producenternes egne programmer. Også ved implementering af netværksløsninger arbejder Centex på at skabe de bedst mulige sikkerhedsforhold på systemerne.