Search

Man kan argumentere for, at det vigtigste arbejdsredskab overhovedet er: VIDEN.

  • Viden om produkterne
  • Viden om branchen
  • Viden om kunderne
  • Viden om leverandørerne
  • Viden om konkurrenterne


Uformel videndeling over en kop kaffe eller i frokostrummet foregår helt automatisk de fleste steder, mens det er lidt sværere med den formelle videndeling.

Viden skal dokumenteres, for at det kan deles. I skolen hedder det: skolebøger. Men hvad gør man egentlig i en virksomhed?

Centex kan i samarbejde med din virksomhed lave en plan for, hvordan den relevante viden som enkeltpersoner i virksomheden besidder, kan deles med alle på den nemmeste og mindst tidskrævende måde.
Det er ikke sikkert der skal tilkøbes programmer til styring af viden – måske er det nok med ændring af nogle arbejdsgange.

SuperOffice er et Customer Relationship Management system, hvori al kommunikation som email, telefonopkald, breve osv. kan arkiveres og deles af alle medarbejdere. SuperOffice har en tæt integration med Microsoft Office-pakken.Microsoft Sharepoint er et webbaseret Microsoft-produkt, der tilbyder intranet og extranet med deling af filer, kalendere, opgaver osv. Én af forcerne er, at man nemt kan oprette sine egne tilpassede systemer til at opbevare information og få vist den gemte information på forskellige måder. Der kan oprettes arbejdsprocesser, hvor f.eks. tilbud automatisk kan sendes til godkendelse ved salgschefen, før de sendes pr. email af systemet.