KillSwitch

KillSwitch

Med Centex KillSwitch kan du lukke systemet ned centralt, så du hurtigt og effektivt kan stoppe et igangværende angreb og begrænse skaderne mest muligt.

Bliver man ramt af en krypteringsvirus bliver både lokale og netværksdrev ramt på den enhed der er inficeret. Derfor er det vigtigt at kunne håndtere det hurtigt og effektivt, så man kan komme tilbage til drift hurtigst muligt.

Central styring

Med Centex KillSwitch kan systemet lukkes ned centralt, så det ikke manuelt skal gøres på hver enkel server.

Begræns skaderne

Grundet den centrale styring, kan man nemt lukke ned for hele systemet og dermed begrænse skaderne mest muligt.

Tilbage til drift

Når hele systemet er renset og klar til drift, kan man i den centrale styring igen åbne op, så systemet igen kan benyttes af brugerne.

Backup

Det er vigtigt at have styr på sin backup, såfremt man skulle blive ramt af en krypteringsvirus.

Se mere om vores remote backup