KillSwitch

KillSwitch

Med Centex KillSwitch kan du lukke systemet ned centralt, så du hurtigt og effektivt kan stoppe et igangværende angreb og begrænse skaderne mest muligt.

Bliver man ramt af en krypteringsvirus bliver både lokale og netværksdrev ramt på den enhed der er inficeret. Derfor er det vigtigt at kunne håndtere det hurtigt og effektivt, så man kan komme tilbage til drift hurtigst muligt.