Support

 

Konsulentbistand – fast timepris

Konsulentbistand afregnes pr. medgået tid og alle henvendelser afregnes pr. påbegyndt kvarter såfremt andet ikke er aftalt.

Timepris: ring og hør nærmere
Taksten er gældende fra kl. 07.00-17.00.

Alle timer ud over er med 100 % tillæg såfremt andet ikke er aftalt.

Konsulentbistand – Klippekort

Denne ordning er velegnet for virksomheder med 5-20 ansatte og er særdeles anvendelig når virksomheden ikke har fastansat IT personale idet IT relaterede arbejdsopgaverne ikke udgør mere end en til to måneders arbejde pr. år. Ligeledes kan det være at egne medarbejdere ikke kan opretholde den fornødne kompetence til at udføre specifikke opgaver korrekt og forsvarligt.

Andre aftaler

Der er også mulighed for at lave faste support aftaler såsom fast forbrug af timer pr. måned eller køb af klippekort med andet timeantal. Disse aftaler forhandles individuelt så løsningen tilpasse specifik til virksomheden og den foranstående opgave.