Centex ApS Logo +

Trine Clausen

IT medarbejder

Om Esbjerg Havn

Esbjerg Havn har siden 1874 været et knudepunkt for søtransport og handel mellem Danmark og resten af verden. I dag er Esbjerg Havn et internationalt, multimodalt transportcentrum og en vigtig skandinavisk port til hele verden. Over 200 virksomheder er samlet på havnen, der er arbejdsplads for 10.000 personer.

Det blev besluttet at anlægge Esbjerg Havn i 1868, fordi Danmark havde mistet Altona Havn i forbindelse med nederlaget til Preussen. Med tabet af Altona Havn havde Danmark brug for en ny havn mod vest.

Fra starten var handlen med England et vigtigt forretningsområde for Esbjerg Havn. I dag er havnen forbundet til hele Europa via et vidt forgrenet rutenetværk.

Udfordringen

Esbjerg Havn (Port Esbjerg), har en webløsning med speciel udviklede moduler, der blandt andet betyder kommunikation med egne vejrstationer og 3. parts systemer der blandt andet fik leveret filer med data, der så blev vist på hjemmesiden. Det gav problemer med manglende vejrdata, uden vi kunne finde roden til problemet, grundet en kompleks opbygning af systemet.

Løsningen

Da vi i forvejen var samarbejdspartner på Esbjerg Havns IT-systemer, med kendskab til problemerne med den daværende løsning, blev vi inddraget for at løse dét. Da hjemmesiden var bygget op af særligt udviklede moduler, var fejlsøgningen ikke lige til, da der både var begrænset adgang til siden såvel som kendskab til den specifikke kildekode, der var anvendt. Da vi gerne ville finde årsagen, og ikke blot lindre symptomerne, blev det besluttet, at vi skulle levere en samlet løsning. Det betød, at vi overtog hosting af hjemmesiden, flyttede siden og overtog opsætningen af 3. parts systemerne. På den måde sikrede vi at have den nødvendige, og fulde, adgang til blandt andet at fejlsøge på siden, uden at være afhængige af andre i processen.

Da vi nu har overtaget den fulde webløsning, har vi adgang til alle systemerne, hvilket letter såvel optimering som eventuel fejlsøgning, uden at skulle være afhængige af 3. parts systemer eller andre leverandører. For kunden betyder det bedre data, hurtigere support og besparelser.

Teknikken

Esbjerg Havn har en hjemmeside opbygget i CMS Systemet Drupal.

Hjemmesiden får data fra et lokalt vejrsystem, der blandt andet samler data om vind og vand.

Hjemmesiden indeholder også en skibsliste med oversigt over skibe i havn, forventede skibe og afgåede skibe – samt oplysninger om kranbookinger. Listerne genereres ud fra en CSV-datafil som siden håndterer og henter data ud fra.

Hjemmesiden havde således flere moduler der skulle tages højde for under en flytning.

Kunden

”Det har betydet rigtigt meget for Esbjerg Havn at få al support til Hjemmesiden samlet et sted. Vi har tidligere brugt meget tid på ved nedbrud selv at finde ud af, hvor problemet var opstået i de forskellige moduler/systemer.

Nu ringer vi blot til Centex A/S, her er servicen i top og personalet er altid imødekommende og hurtige til at løse eventuelle problemer på siden”

-Trine Clausen, IT afdeling

Andre kundecases